Bideskinner

Bideskinne bruges til behandling af tænderskæren og ømme kæber, som kan give hovedpine.

Tænderskæren

Skærer du tænder?
At skære tænder kaldes i fagsprog bruksisme. Man regner med at 85-90 % af den danske befolkning har oplevet at skære tænder i perioder af deres liv og ca. 5 % af voksne lider af kronisk natlig bruksisme – det vil sige, at de skærer tænder hver nat.
Ulempen ved bruksisme er, at det slider på tænderne og kan give ømme kæber og hovedpine. Desuden kan den nedsætte søvnkvaliteten ved udtalt natlig bruksisme, fordi det ændrer på fordelingen af de forskellige søvnstadier, så man får mindre af den den dybe søvn.

Hvorfor skærer man tænder?
Bruksisme forekommer både under søvnen og i vågen tilstand og skyldes formentlig en overdreven nerveaktivitet i hjernens center for tygning. Hvorfor nogle mennesker har denne ekstra aktivitet i hjernen, er der til gengæld ikke noget entydigt svar på. For nogen synes der at være en sammenhæng mellem stress eller urolighed i hverdagen og bruksisme.
Ikke alle ved, at de skærer tænder eller ved det kun fordi de er blevet gjort opmærksomme på det. Andre kan om morgenen mærke, at de har skåret tænder, fordi de ømme eller stive i kæberne eller tyggemusklerne.
Hvis man lider af svær bruksisme vil der som regel også være slid på tænderne.

Hvad kan en bideskinne?
Funktionen af en bideskinne er at nedsætte det slid, tænderne udsættes for, når man skærer tænder. Med skinnen i munden slider man på den hårde akryl istedet for på tænderne.
Bideskinnen ændrer også på sammenbiddet, fordi den skaber plads mellem over- og underkæbe og derfor kan den i nogle tilfælde også nedsætte ømhed og mindske selve bruksismen. Hovedregelen er dog at bideskinnen kun forebygger og reducerer tandsliddet, ikke bruksismen. Men den lindrer på symptomerne.